Privacy Statement

Hier vindt u de privacyverklaring van Schuerman Advocaat. In de verklaring vindt u een omschrijving hoe wij met uw privacy omgaan. In de privacyverklaring wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan, hoe deze worden verzameld en hoe lang deze worden bewaard door Schuerman Advocaat.

Inleiding
In de privacy verklaring hebben wij uiteen gezet de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen. Daarnaast worden ook uw rechten omschreven met betrekking tot uw gegevens en tevens hoe u gebruik kunt maken van deze rechten.

De privacy verklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld een wetswijziging. Het is daarom raadzaam de privacy verklaring periodiek te raadplegen.

1. Wie zijn wij
U leest op dit moment de privacy verklaring van Schuerman Advocaat. Schuerman Advocaat is een advocatenkantoor waar advocaten werkzaam zijn op diverse rechtsgebieden waaronder familie- en jeugdrecht, strafrecht, arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht. Wij verlenen juridisch advies, voeren gerechtelijke procedures, kunnen u bijstaan in een strafproces en kunnen bemiddelen wanneer u een geschil hebt.

Wij verzamelen uw gegevens wanneer wij u rechtsbijstand verlenen bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met ons kantoor, tijdens een intake of bij het opstarten van een gerechtelijke procedure. Het is daarom goed dat u weet wat er met uw gegevens gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangegeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u uw zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens dan kunt u contact opnemen met ons kantoor en dit met ons bespreken. Neem gerust contact met ons op!

info@schuermanadvocaat.nl
Tel. 010-220 79 55
Spoorsingel 29B
3033 GE Rotterdam
Btw nummer  NL147672387B01 / kvk nummer 24440810

Schuerman Advocaat is een eenmanszaak met als eigenaar Nora Schuerman.

2. Doel gegevens bij contact opnemen
Uw gegevens worden verzameld door Schuerman Advocaat wanneer u contact opneemt met ons kantoor. Dit kan zijn via de website. In dit formulier worden echter alleen de benodigde gegevens gevraagd om een voorstel te doen of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, mailadres, telefoonnummer en omschrijving geschil.

3. Ontvangers
De gegevens die Schuerman Advocaat ontvangt en beheerd worden ontvangen door middel van;

a. De e-mail van Schuerman Advocaat wordt gehost door Basenet. Als u contact opneemt met Schuerman Advocaat via de site worden de betreffende mails opgeslagen op de servers van Basenet.

b. De Website en back-ups van de website worden gehost door Urban Toolbox. Gegevens die u achterlaat via de website zijn op de servers van Urban Toolbox opgeslagen.

4. Opslag periode
Uw gegevens die via de site worden ontvangen worden door Schuerman Advocaat nooit langer dan 30 dagen bewaard. Wanneer wij diensten voor u gaan verlenen worden aanvullende gegevens van u verzocht. Deze gegevens worden bewaard in ons besturingssysteem Basenet en in een fysiek dossier. Na het afsluiten van uw dossier wordt uw dossier ten minste gedurende minimale wettelijke bewaartermijn van 5 jaar in ons archief bewaard.

5. Afschrift legitimatiebewijs
Bij het aanvangen van de dienstverlening wordt door ons een kopie van uw legitimatiebewijs gemaakt na ontvangst van uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor.

6. Beveiliging
Van de gegevens die via de site binnen komen worden geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden slechts in de bovengenoemde systemen bewaard. Indien wij diensten voor u gaan verlenen zullen aanvullende gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens die door Schuerman Advocaat worden verzameld en bewaard in bovengenoemde systemen en software en zijn toegankelijk via bovengenoemde software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Daarnaast wordt uw bezoek aan de website beveiligd door een SLL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Schuerman Advocaat privé is.

7. Uw rechten

a. Recht op inzage
U heeft ten alle tijden recht op inzage in uw gegevens. U hebt daarbij ten alle tijden het recht om uw gegevens op te vragen bij Schuerman Advocaat die bij Schuerman Advocaat vastgelegd en bewaard worden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Schuerman Advocaat. U krijgt dan een overzicht van de gegevens.

b. Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens gewijzigd. U heeft het recht om ons hierover te informeren. Na uw bericht zullen wij dit voor u rectificeren.

c. Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens door Schuerman Advocaat zijn vastgelegd. Dan heeft u het recht om uw gegevens uit onze bestanden en systemen te laten wissen. U kunt Schuerman Advocaat per mail verzoeken om u gegevens te laten verwijderen.

d. Recht op overdracht
Mocht u gegevens nodig hebben die bewaard of opgeslagen zijn bij Schuerman Advocaat dan kunt u verzoeken dan heeft u het recht deze op te vragen. Ook kunt u verzoeken de gegevens door te zenden naar een andere partij. U kunt dit per e-mail verzoeken aan Schuerman Advocaat. Wij zullen hier op uw verzoek gehoor aan geven.

e. Recht op indienen klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat Schuerman Advocaat niet op de juiste wijze met uw persoonsgegevens omgaat.

f. Recht op stop gegevensgebruik
Wilt u dat Schuerman Advocaat uw gegevens niet langer gebruiken dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruiken van uw gegevens. U kunt uw verzoek per mail richten aan ons kantoor. Wij zullen hiervoor contact met u opnemen.

8. Plichten
Schuerman Advocaat verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Denkt u hierbij aan een commercieel belang zoals het verlenen van juridische dienstverlening. Uw gegevens worden door Schuerman Advocaat nooit verkocht aan derden.

De gegevens die wij verzamelen zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze dienstverlening. Als de verzochte gegevens niet worden aangeleverd dan kunnen wij de desbetreffende dienst niet leveren.

Schuerman Advocaat behoudt het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is dan wel wanneer Schuerman Advocaat dit gerechtvaardigd acht dit te doen. Daarbij trachten wij uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

info@schuermanadvocaat.nl
Spoorsingel 29B
3033 GE Rotterdam
010-220 79 55