Afwijzing VOG

Voor een nieuwe baan of vrijwilligerswerk heeft u soms een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Dit is een bewijs van goed gedrag welke zal worden toegewezen wanneer u geen strafbare feiten heeft…

Is uw minderjarige kind opgeroepen om te getuigen in een strafzaak?

Is uw minderjarige kind opgeroepen om te getuigen in een strafzaak? Uw kind is verplicht om te komen. Uw kind hoeft geen eed of belofte af te leggen, maar wordt wel aangemaand om de waarheid te…

‘Vechtscheiding’ tussen ongehuwden zonder samenlevingscontract

Op 24 juli 2019 deed de Rechtbank Rotterdam uitspraak in een zaak waarin een samenwonend maar niet-gehuwd stel, zonder samenlevingscontract, een geschil had over wie recht heeft op welk deel van…

In de schuldenproblematiek en nu?

De Wet Hulp Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) bestrijdt de toenemende schuldenproblematiek door na een traject van drie jaar een streep te zetten door alle resterende schulden zodat je weer…

Wat is nu eigenlijk een OTS?

Een ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel die het gezag van een ouder over een kind beperkt. Doorgaans zijn het de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg die de kinderrechter…