Mr. Ibrahim Akkaya

Ibrahim Akkaya heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Tilburg University, waar hij zijn master rechtsgeleerdheid met genoegen heeft afgerond. Tijdens zijn studie heeft Ibrahim verschillende stages gelopen en daarmee brede praktijkervaring opgebouwd, waardoor hij de belangen van de cliënt vanuit meerdere perspectieven weet te benaderen. Verder staat Ibrahim bekend als een gedreven en betrokken advocaat, die abstracte ideeën naar de dagelijkse praktijk van het recht weet te vertalen. Hij hecht een groot belang aan een begrijpelijke uitleg van het recht naar de praktijk voor zijn cliënten.

Ibrahim is gespecialiseerd in onder andere het arbeidsrecht, familierecht, huurrecht en het sociaal zekerheidsrecht. Tevens spreekt hij de Turkse taal vloeiend, waardoor in sommige gevallen geen taalbarrière tussen de cliënt en de advocaat hoeft te ontstaan.

Spoorsingel 29 B
3033 GE Rotterdam
info@schuermanadvocaat.nl

010 – 220 79 55