Afwijzing VOG

Voor een nieuwe baan of vrijwilligerswerk heeft u soms een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Dit is een bewijs van goed gedrag welke zal worden toegewezen wanneer u geen strafbare feiten heeft begaan binnen de terugkijktermijn. Niet alle gegevens uit het verleden zijn namelijk van belang voor de beoordeling.
De standaard regel is dat er tot 4 jaar wordt teruggekeken, maar hier zijn een aantal uitzonderingen op. Zo mag er bijvoorbeeld altijd worden teruggekeken naar zedendelicten, hiervoor is geen termijn en bij jongeren tot 23 jaar wordt er maar tot 2 jaar teruggekeken, tenzij het gaat om zeden- en zware delicten. Als er binnen deze termijn gegevens worden gevonden welke belangrijk zijn, mag er ook worden gekeken naar gegevens voor de termijn. Dit mag dan allemaal worden meegenomen in de beslissing of de VOG wordt afgewezen.

Wanneer uw VOG wordt afgewezen kunt u binnen 6 weken tegen deze beslissing in bezwaar. Wanneer dit ook wordt afgewezen kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de rechtbank. Schuerman advocaat kunt u bijstaan tijdens deze procedures tegen de afwijzing van uw VOG.

Wij hebben al meerdere mooie resultaten behaald bij een bezwaar- of beroepsprocedure tegen een afwijzing van een VOG. Een voorbeeld hiervan is een zaak van het afgelopen voorjaar. De VOG was in eerste instantie en in bezwaar afgewezen maar na een beroepsprocedure toch toegewezen door de rechtbank waardoor onze cliënt toch aan de slag kon bij haar nieuwe werkgever!

Wanneer ons kantoor u zal bijstaan zal uw advocaat een bezwaarschrift opstellen en met uw toestemming naar Justis versturen. Aan de hand hiervan kan er een hoorzitting gepland worden waarin u samen met uw advocaat de bezwaren kunt toelichten. Wanneer dit bezwaar ongegrond wordt verklaard kan ons kantoor u ook bijstaan wanneer u tegen deze beslissing in beroep wenst te gaan bij de rechtbank.

Wilt u graag meer weten of wenst u advies over een afwijzing van een VOG? Neem dan vrijblijvend contact op met Schuerman advocaat in Rotterdam, wij helpen u graag!