Wat is nu eigenlijk een OTS?

Een ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel die het gezag van een ouder over een kind beperkt. Doorgaans zijn het de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg die de kinderrechter vragen om een OTS op te leggen. De kinderrechter toetst dan of de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind in gevaar is. Als ouder kan het erg moeilijk zijn om het op te nemen tegen deze grote instellingen en de rechter te overtuigen. Daarom biedt ons kantoor ondersteuning aan de ouders en kinderen om OTS en uithuisplaatsing te voorkomen en te beëindigen.

Een OTS kan worden opgelegd en daarna telkens met een jaar worden verlengd totdat het kind 18 jaar is. Bij een OTS stelt een gezinsvoogd een plan op voor de opvoeding en verzorging van het kind. De ouder en het kind zijn verplicht de aangeboden hulpverlening te accepteren. Deze verplichtingen kunnen erg belastend zijn, zeker wanneer je het niet eens bent met de zienswijzen van de gezinsvoogd. Het is daarom vaak beter om de OTS te voorkomen, maar zonder bijstand van een advocaat kan het erg moeilijk zijn om de rechter hiervan te overtuigen. Een advocaat is bij deze procedure weliswaar niet verplicht, maar bijstand vergroot wel de winkansen. Vaak lijkt de strijd tegen grote instellingen als Bureau Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming een
uitputtende en kansloze zaak. Juist daarom is bijstand van een advocaat sterk aan te raden. Schuerman advocaat heeft al vele ouders en kinderen succesvol bijgestaan in dit soort zaken. Dit kantoor weet wat nodig is om de rechter een eerlijker en beter beeld te geven over de huiselijke situatie en de rechter te overtuigen dat een OTS niet nodig en niet gewenst is. Meestal dient de instelling die de OTS heeft aangevraagd een uitgebreid rapport in bij de rechter. Aan deze rapporten wordt door rechters vaak veel waarde gehecht, terwijl de rapporten niet altijd juist zijn en de situatie inmiddels al behoorlijk kan zijn veranderd. Een OTS kan dan onterecht worden toegewezen. Soms acht een rechter een OTS zelfs onvoldoende en wordt het kind bovendien uit huis geplaatst. Schuerman advocaat kan dankzij jarenlange ervaring en specialistische kennis effectieve hulp bieden om dit te voorkomen.

Hoger Beroep
Zonder bijstand van een advocaat is de kans veel groter dat de OTS toch wordt opgelegd. Als de rechter toch heeft besloten dat er een OTS zal komen, kun je tegen dit besluit in hoger beroep. Bij het hoger beroep is bijstand van een advocaat wel wettelijk verplicht. Ons kantoor kan ook nu helpen om de beslissing van de rechter te vernietigen en de OTS en de uithuisplaatsing alsnog te voorkomen.

Beëindiging OTS
Is reeds een OTS en/of uithuisplaatsing opgelegd? Dan is het niet gemakkelijk om dat traject weer te verlaten. Wij kunnen dan helpen om bij de rechter een verzoek in te dienen om de OTS en uithuisplaatsing alsnog te beëindigen. Bij de rechter moet dan worden aangevoerd dat de omstandigheden sinds het opleggen van de OTS zijn veranderd, zodat de gezinsvoogd en uithuisplaatsing niet langer nodig zijn. Het kantoor kan helpen om genoeg feiten aan te voeren om de rechter te overtuigen.

Persoonlijk advies
Voor al je problemen met betrekking tot de OTS en uithuisplaatsing biedt ons kantoor uitstekende bijstand. Een van de services die wij bieden, is een kosteloos kennismakingsgesprek. In dit gesprek beantwoordt de advocaat al je vragen over de OTS en geeft je een persoonlijk advies met de oplossingen voor je problemen. Neem voor dit geheel vrijblijvende kennismakingsgesprek contact op met het kantoor via onderstaande gegevens.